Regulamin JKK

Regulamin promocji „Taxi Gratis” oraz warunki otrzymania oraz wykorzystania jednorazowych kuponów kredytowych

§1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji „Taxi Gratis” jest Only 5 Stars, ul. Zielona 2c/7, 05-420 Józefów,
 2. Emitentem jednorazowych kuponów kredytowych zwanych dalej JKK - zwanym dalej Wystawcą - jest ELE TAXI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  Sp. k.  z siedzibą ul. Litawora 5,  03-606 Warszawa,
 3. Jednorazowe kupony kredytowe JKK uprawniają do skorzystania z usług Firmy Ele Taxi oraz jej partnerów,
 4. Kupony JKK nie mogą zostać wykorzystane w żadnym innym celu, jak tylko na usługę przewozową w ramach oferty Ele Taxi,
 5. Jednorazowe kupony JKK są wystawiane na osobę dokonującą rezerwacji lub jednego z uczestników wycieczki wskazanego przez osobę dokonującą rezerwacji. Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która faktycznie będzie korzystała z kuponu JKK,
 6. Kupony JKK uprawniają do jednorazowego wykorzystania.

 

§2. Warunki otrzymania jednorazowego kuponu kredytowego oraz jego wartość

 1. Warunkiem otrzymania jednorazowego kupony kredytowego JKK jest dokonanie rezerwacji wybranej wycieczki za kwotę minimum 3000 zł poprzez serwis only5stars.pl, telefonicznie lub mailowo u naszego Konsultanta. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem infolinii 22 1004 112 oraz mailem cmV6ZXJ3YWNqZUBvbmx5NXN0YXJzLnBs,
 2. Uprawnienia do otrzymania kuponu JKK klient nabywa w chwili pełnej opłaty wybranej wycieczki,
 3. Kupn JKK zostaje aktywowany w dniu planowanego wyjazdu klienta i jest ważny przez kolejne 12 miesięcy.
 4. Kupony JKK nie są zamieniane na gotówkę ani nie mogą być wykorzystane na zakup kolejnej wycieczki,
 5. Kuponom JKK nadawane są odpowiednie limity w zależności od wartości zakupionej wycieczki w firmie Only 5 Stars bez dodatkowych ubezpieczeń:
  a) wartość wycieczki 3000 – 4000 zł – limit kuponu JKK 20 zł

b) wartość wycieczki 4001 – 5000 zł – limit kuponu JKK 25 zł

c) wartość wycieczki 5001 – 6000 zł – limit kuponu JKK 30 zł

d) wartość wycieczki 6001 – 7000 zł – limit kuponu JKK 35 zł

e) wartość wycieczki 7001 – 8000 zł – limit kuponu JKK 40 zł

f) wartość wycieczki 8001 – 9000 zł – limit kuponu JKK 50 zł

g) wartość wycieczki powyżej 9001 zł – limit kuponu JKK 60 zł,

 1. Kupony JKK wydawane są klientom w formie karty i dołączane są do umowy wysyłanej do klienta pocztą po zawarciu umowy o imprezę turystyczną,
 2. W przypadku imprez zakupionych na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, kupony JKK będą wysłane do klienta pocztą wraz z umową, jednak nie dajemy gwarancji iż zostaną one dostarczone przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z uwagi na warunki realizacji usług poprzez Pocztę Polską.

 

§3. Realizacja jednorazowych kuponów kredytowych

 1. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są przez całą dobę siedem dni w tygodniu.  Dyspozytorki przyjmują zlecenie również w języku angielskim,
 2. Formy składania zamówień:

Telefonicznie - za pośrednictwem Centrali radiowo – telefonicznej:

Warszawa (22) 811 11 11 – Ele Taxi,

 1. Dla każdego z poniższych miast w ramach Ogólnopolskiej Sieci Taxi „TAXI Polska 19100” obowiązuje jeden numer telefonu – 19 100

 

Łódź (Tele Taxi)                  

Kraków (Radio Taxi Barbakan)

Katowice (MPT Taxi)          

Poznań (Euro Taxi)                            

Gdańsk (Hallo Taxi)                            

Wrocław (Mini Taxi)

Olsztyn ( MPT Radio Taxi) 

Szczecin (Taxi4You)                           

Lublin (Ale Taxi)                 

Kołobrzeg (Radmor Taxi)  

Białystok (Jaga Taxi, Kolor)

Bydgoszcz (Taxi MPT Łuczniczka)

Rzeszów (Radio Taxi 19191)            

Gorzów Wielkopolski (ES-KA Taxi)

Kielce (MPT Tele Taxi)      

Zakopane (Taxi Giewont)  

Bielsko Biała (Radio Taxi Jedynki)

Chełm (Radio Taxi Fino Chełm)

Koszalin (Radmor Taxi Koszalin)

Opole (Radio Taxi 919)     

Płock (Radio Taxi Eska)      

Puławy (Radio Taxi Elmo)

Wieliczka ( Tele Taxi )       

Zamość ( Tele Taxi )

Łomża ( Taxi MPT Łomża ),

 1. Wymagane informacje które należy podać operatorce :

-    nazwa firmy w przypadku płatności kuponem JKK lub

-    adres i godzinę podstawienia samochodu

-    Imię i nazwisko pasażera wskazanego na kuponie JKK zgodnie z §1 pkt.5.,

 1. Operator Centrali każdorazowo potwierdza przyjęcie zlecenia i określa orientacyjny czas realizacji zamówienia - w Warszawie wynosi on około 7-10 minut, z zastrzeżeniem wystąpienia sytuacji, na które Ele Taxi nie ma wpływu (korki, zamknięcia ulic, gwałtowne załamania pogody, siły wyższe, okres zimowy itp.),
 2. Dyspozycje można składać również E-mailem – na adres [email protected]  .Ta forma zamawiania usługi, dotyczy zleceń które:

- wymagają dodatkowych uzgodnień,

- dotyczą odbiorów z lotniska,

- dotyczą specjalnych przejazdów limuzynami ( Ele Business Class)

- dotyczy przejazdów bez okazania Karty lub Kuponu JKK, przejazdów na voucher kierowcy, transferów 

  dużych grup osób

- dotyczy zwykłych zamówień na przejazdy taksówkami w wyprzedzeniem minimum 2 godzinnym,

 1. Każdorazowo, przyjęcie zlecenia w formie e-maila, jest potwierdzane przez Ele TAXI (jeśli Zamawiający nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy założyć, że nie będzie ono zrealizowane),
 2. APZ – Automatyka Przyjmowania Zleceń – aplikacja umożliwiająca telefoniczne zamówienie taksówki bez udziału operatora Centrali.

Poprzez aplikację NaviTAXI . W tym celu należy ściągnąć z naszej strony www.eletaxi.pl z zakładki „Aplikacja Ele TAXI na smartfona”  lub www.navitaxi.com.pl ( Android, iOS, Windows Mobile 6x, Windows Phone 7, Windows Phone 8) aplikację, która umożliwi zlokalizowanie miejsca     oczekiwania na taksówkę bez konieczności informowania centrali,

 1. Pasażer jest zobowiązany do poinformowania kierowcy o rozliczeniu za kurs Kuponem JKK przed jego rozpoczęciem. Osoba posiadająca Kupon JKK uważana jest za uprawnioną do dysponowania nim w imieniu Klienta jeśli autoryzacja będzie pozytywna,
 2. Po wykonaniu usługi generowane jest z terminala potwierdzenie transakcji. Wydrukowane potwierdzenie informujące o akceptacji transakcji wskazuje:

- nazwę firmy, numer ID z systemu taxi

- datę i godzinę przejazdu,

- kwotę wskazaną na taksometrze netto z informacją o taryfach

- dane kierowcy wykonującego zlecenie

Wydruk należy potwierdzić:

- wpisując trasę przejazdu (kierowca)

- składając czytelny podpis (pasażer)

Wydrukowane potwierdzenie informujące o odrzuceniu transakcji wskazuje:

- kupon wykorzystany

- limit przekroczony

- niewłaściwy numer kuponu ( w tym przypadku należy wprowadzić numer JKK ponownie)

Pasażer otrzyma wydruk z terminala jako dowód przeprowadzenia transakcji.

Kupon z dopiętą kopią wydruku zostaje u kierowcy i jest dowodem przy rozliczeniu przejazdów,

 1. W przypadku awarii terminala bezgotówkowego kierowca zobowiązany jest do wpisania nr Kuponu JKK na specjalnym druku bezgotówkowym ELEcard oraz dopięcia kuponu JKK. Wcześniej jednak musi otrzymać z Centrali autoryzację danego numeru Kuponu JKK,
 2. Druk ELEcard ważny jest, jeśli – oprócz wpisanego czytelnie numeru Kuponu JKK - wpisane są:

-  trasa przejazdu

-  godzina zamówienia

-  kwota za przejazd

-  czytelny podpis klienta

-  podpis i numer kierowcy

-  nazwa/ID firmy,

 1. W przypadku kiedy wartość usługi przewozowej przekroczy wartość kuponu JKK, pasażer ma obowiązek uregulować wartość rachunku za przejazd gotówką lub kartą u kierowcy,
 2. W przypadku kiedy wartość usługi przewozowej wyniesie mniej niż wartość kuponu JKK, pozostały limit JKK nie będzie zwracany ani możliwy do późniejszego wykorzystania.


§4. Rezygnacja z imprezy turystycznej

 1. W przypadku rezygnacji z wycieczki zakupionej za pośrednictwem Only 5 Stars, klient traci prawo do kuponu JKK.

§3. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu realizacji jednorazowych kuponów JKK klienci winni składać pisemnie na adres Only 5 Stars ul. Zielona 2c/7, 05-420 Józefów lub mailowo na Yml1cm9Ab25seTVzdGFycy5wbA==,

§7. Postanowienia końcowe

 1. Za utratę jednorazowych kuponów kredytowych po ich dostarczeniu, odpowiedzialny jest Posiadacz. W przypadku utraty kuponów Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe bony,
 2. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny,
 3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Only5Stars.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej only5stars.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Nowe brzmienie regulaminu stosuje się do umów zawartych po jego publikacji na stronie internetowej Only5Stars.pl.